[]
1 Step 1
Değerlendirme Anketi
Anket
12 345
1. Ürünlerimizin kalitesini nasıl değerlendirirsiniz? / How would you rate the quality of our products?
2. Ürün çeşitliliğimizi nasıl değerlendirirsiniz / How would you evaluate our product range?
3. Sizinle olan teknik iş birliğimizden memnun musunuz? / Are you satisfied with our technical cooperation with you?
4. Size telkin ettiğimiz güven derecesi nedir / What is the degree of trust we suggest to you?
5. TEKOM çevrenizde ne kadar biliniyor? / How known is TEKOM around you?
6. İnternet sayfa içeriğimiz hakkında düşünceleriniz nasıldır? / What are your thoughts on our website content?
7. Temaslarınızda satış personelimizin tutumu nasıldır? / What is the attitude of our sales staff in your contacts?
8. İrsaliye/ faturalama sistemimizin doğruluğundan memnun musunuz? / From the accuracy of our delivery note / billing system are you satisfied?
9. Teslimat performansımızı nasıl değerlendirirsiniz? / How would you rate our delivery performance?
FirmaFactory
OylayanVoted By
PozisyonPosition
Previous
Next