Tekom Elektronik 2000 yılında ticari hayatına başlamıştır. Firmamız, özellikle yurt dışından ithal edilen elektronik cihazların tasarımını ve imalatını yurt içinde yaparak ülkemize teknolojik üretim alanında hizmet etmek amacıyla kurulmuştur.

2000-2004 yılları arasında birçok özel projeyi başarıyla tamamlayan firmamız 2004 yılından itibaren yönünü Savunma Sanayine çevirmiştir. Özellikle Kara Kuvvetlerimize ait zırhlı araçların elektrik-elektronik-elektromekanik sistemlerini yerlileştiren firmamız her geçen yıl büyüyüp gelişerek marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

Bugün itibarı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Ana Bakım Fabrikaları, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Tersane Komutanlığı ve özel kuruluşlar ile çalışmakta olan firmamız 4500 m2 kapalı alanı ve güçlü mühendis kadrosuyla, başarılı AR-GE çalışmalarıyla savunma sanayi ve yurt dışı pazarlara açılmış ve TEKOM markasıyla ülkemizin adını duyurmak için hizmet vermektedir.

Tekom Savunma ve Havacılık Sanayi A.Ş.

Alemdar VD 836 079 1245

Ticaret Sicili 14555

 

Gizlilik Politikamız

 

Kalite Politikamız

 

Çevre Politikamız

TEKOM olarak çevre politikamız;
• Çevremizi temiz tutmak ve korumak sürekliliğini sağlamak için tüm çevre, yasa ve
yönetmeliklere uymak,
• Çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmek,
• Çevreden kaynaklı etkileri olabildiğince kontrol altına alarak üretim faaliyetlerini en iyi şekilde
devam ettirmek,
• Teknik ve ekonomik imkanlar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri
kullanıp, çevre dostu olan doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
• Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
• Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek
kurum çevre politikasının uygulanmasına katılımlarını sağlamak,
• Üretim, taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkların azaltılarak
geri dönüşüm ve alternatiflerini değerlendirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak güvenli
bir çevre ortamı yaratmak.